Úvodem
  Osídlení této lokality je z archeologických vykopávek většinou pod pískovcovými převisy předpokládáno lovci již před několika tisíci lety.
  První archívními prameny doložené zmínky pocházejí z 16.století a jedná se o kupní smlouvu . Původní název byl Herzmánky.
  V pobělohorské době docházelo k poněmčování názvů většiny vesnic. Při sčítání obyvatel, domů r.1655, se již obec jmenovala Hirschmantel.
  Současná nemovitost pochází patrně z 19.století a byla postavena na starší dřevěné zástavbě stejného půdorysu. /doloženo krejcarem Františka II. z roku 1800./
  Na císařských mapách z 1.poloviny 19.století je ještě nemovitost uváděna jako dřevěná. a na pozemku nemovitosti č.8 stál osm stop vysoký dřevěný kříž.(Náhled mapa - velká mapa je v Galerii).Přestavěna byla v padesátých letech 19.století , kdy se po velkých požárech v Loubí /1843/ a Dřevčicích /1848/ rozvíjela stavební činnost na základě dozoru vrchnostenských stavitelů. Na Vlhošti byl v té době otevřen lom na pískovec a v Loubí vytvořena malá cihelna. Lomový kámen byl použit z nejbližšího okolí. Úplné dokončení budovy bylo patrně r.1866, kdy byl pod práh umístěn 5/10 krejcaru FJI.


Stránku dále připravujeme